Hyvä tietää

Ennen kuin aloitat (asunto-osakeyhtiössä olevan) asuntosi remontoinnin, voi olla hyvä tutkia Asunto-osakeyhtiölain (1599/2009) 4. lukua, jossa on tietoa kunnossapitovastuusta. Täällä kerrotaan mm. vastuunjaosta osakkaan ja taloyhtiön välillä sekä siitä, millaisia muutoksia osakkeenomistaja saa tehdä ja miten niistä tulee ilmoittaa.

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2009/20091599#O2L4P1

Toinen, mikä voisi myös olla hyvä tarkistaa on Kiinteistöliiton julkaisema taloyhtiön vastuunjakotaulukko

https://www.kiinteistoliitto.fi/taloyhtionvuosi/lakitietoa/vastuunjakotaulukko/yleisimminkysytytkysymykset/

Ohessa on esimerkkinä Vastuunjakotaulukko 2019. Tiedot ovat suuntaa antavia.

Kun remontti on tehty, kotitalousvähennys pienentää remonttikulujasi. Jotta voit saada kotitalousvähennyksen, käyttämäsi yrityksen on oltava ennakkoperintärekisterissä.